Τμήματα


Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτυχθεί ακολουθώντας το δικό του ρυθμό και να μάθει να εκφράζεται δημιουργικά με ποικίλους τρόπους, να σκέφτεται, κρίνει και να αξιολογεί.

Με τον ίδιο στόχο δημιουργήσαμε ένα ζεστό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον για το παιδί, σε δύο όμορφους χώρους.

Τα τμήματα μας ειναι:

  • Μεταβρεφηκό
  • Μικρό Προνήπιο
  • Προνήπιο

Μεταβρεφικό

Metavrefiko
Μεταβρεφικό
Metavrefiko
Μεταβρεφικό
Metavrefiko
Μεταβρεφικό
Metavrefiko
Μεταβρεφικό

Μικρό Προνήπιο

Mikro Pronipio
Μικρό Προνήπιο
Mikro Pronipio
Μικρό Προνήπιο
Mikro Pronipio
Μικρό Προνήπιο
Mikro Pronipio
Μικρό Προνήπιο

Προνήπιο


Pronipio
Προνήπιο
Pronipio
Προνήπιο
Pronipio
Προνήπιο
Pronipio
Προνήπιο