Παροχές


Στους παιδικούς μας σταθμούς, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Πρόγευμα - γεύμα προτεινόμενο απο παιδίατρο
  • Τακτικές επισκέψεις παιδιάτρου
  • Συνεργασία με λογοπεδικό, παιδοψυχολόγο, παιδοδοντίατρο
  • Μεταφορά με σχολικό
  • Τακτικές συνγκεντρώσεις γονέων
  • Ασφαλιστική Κάλυψη